Nom Joseph
Cognoms Gulsoy
Data i lloc de naixement 15-08-1925, Ordu
Data d'ingrés 06-06-1994 Número 138
Secció Secció Filològica
Especialitat Gramàtica històrica
Nota biogràfica
Estudià filologia romànica a la Universitat de Toronto (Canadà), de la qual és professor emèrit. Fou deixeble de Joan Coromines a la Universitat de Chicago, on es doctorà el 1960. Propagador de la cultura catalana a l’Amèrica del Nord, participà en la fundació de la North American Catalan Society, de la qual fou president. Ha estudiat i ensenyat diversos aspectes del català, el castellà i el portuguès. També s’ha dedicat a la filologia romànica. Col·laborà amb Coromines en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana i en l’Onomasticon Cataloniae. Ha publicat articles i diverses obres, entre les quals el Diccionario valenciano-castellano de Manuel Joaquín Sanelo (1964), Catalan studies volume in memory of Josephine de Boer (1977) i Estudis de gramàtica històrica (1993). Ha rebut els premis Catalònia (1988) i Ramon Llull (1989) de l’IEC. Ha estat investit doctor honoris causaper la Universitat de Barcelona (1998) i per la Universitat de València (1999). Ha rebut la Medalla d'Honor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (2017).
Publicacions a l'IEC
Torna