Nom Max Woodfield
Cognoms Wheeler
Data i lloc de naixement 15-10-1946, Londres
Data d'ingrés 09-06-1997 Número 160
Secció Secció Filològica
Especialitat Fonologia i morfologia
Nota biogràfica

Es formà als Estudis Universitaris Catalans, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat d’Oxford.

Es doctorà amb la tesi Some rules in a generative phonology of modern Catalan, que obtingué el Premi Nicolau d’Olwer de l’IEC (1975). Ha estat professor de lingüística a la Universitat de Liverpool i a la Universitat de Sussex (Regne Unit). Ha investigat sobre fonologia i morfologia de les llengües romàniques, especialment del català, i la teoria del canvi lingüístic. És autor de The Phonology of Catalan (2005) i de Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics (2007), i traductor a l’anglès de Curial e Güelfa (2012). És autor, amb Alan Yates i Nicolau Dols, de Catalan: a Comprehensive Grammar (1999). Ha estat secretari i president de l’Anglo-Catalan Society. Des del 2010 resideix a l’illa de Man, on treballa sobre la llengua tradicional gaèlica del país, publicant estudis lingüístics i edicions de textos.

Ha estat guardonat amb el Premi Pompeu Fabra de l’IEC (1972) pels treballs sobre aspectes sintàctics i lèxics del català medieval, i amb el Premi Internacional Ramon Llull (2013).

Publicacions a l'IEC
Torna