Nom Lídia
Cognoms Rabassa Areny
Data i lloc de naixement 01-03-1965, Andorra la Vella
Data d'ingrés 28-02-2006 Número 174
Secció Secció Filològica
Especialitat Dialectologia
Nota biogràfica

És professora en filologia a la Universitat de Tolosa II - Jean Jaurès. La tesi del seu doctorat, intitulat Fonètica, fonologia i morfologia nominal del català andorrà: el sistema i les seves variacions, es valorà amb la màxima qualificació.

Deixeble de Jacques Allières, Xavier Ravier i Jean-Louis Fossat, investigadors de l’Escola de Dialectologia de Tolosa, imparteix classes de fonètica, fonologia i sintaxi del francès i de lingüística i dialectologia romàniques en aquesta universitat. La seva activitat investigadora s’ha centrat en els parlars catalans d’Andorra, dels quals ha tractat el lèxic, la morfologia, la variació diatòpica, diacrònica i generacional, i la toponímia. Ha realitzat enquestes dialectals i sociolingüístiques en territori andorrà, i ha col·laborat en enquestes complementàries de l’Atles lingüístic del domini català.

Publicacions a l'IEC
Torna