Nom Andrés
Cognoms Urrutia Badiola
Data i lloc de naixement 21-12-1954, Bilbao
Data d'ingrés 21-12-2009 Número 197
Secció Secció Filològica
Especialitat Lèxic jurídic
Nota biogràfica

Notari, doctor en dret i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Deusto (1989-2021).  

Màster en terminologia (Universitat Pompeu Fabra, 2014). Imparteix docència i és autor de publicacions en èuscar i castellà de dret civil basc, dret lingüístic i jurilingüística (podeu trobar la llista a www.dialnet.unirioja.es, www.inguma.com i www.euskaltzaindia.eus). Membre de la Comissió Arbitral i del Consell Assessor de l’Eusquera de la Comunitat Autònoma del País Basc. Així mateix, és membre i actualment president de l’Acadèmia Basca de Dret - Zuzenbidearen Euskal Akademia i també membre de número i actualment president de la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia.

Ha publicat, entre altres, Euskara legebidean (1990), Codi, compilació i fur civil. Elements per a una història del dret civil foral basc (1876-1992) (2013), Diccionari terminològic de dret civil foral basc (2014), Llengua basca, cooficialitat lingüística i relacions jurídiques inter privatos. Anàlisi des de la perspectiva de l’eusquera en el dret privat espanyol, en el francès i en el de la Unió europea (2016), Familia eta Oinordetza zuzenbidea (2017) i Ondareari buruzko zuzenbide berezia (2017). Dirigeix les revistes Euskera i Jado, el web de dret civil basc, www.forulege.com i el de jurilingüística basca, www.iusplaza.com, i codirigeix la revista Egiunea de l’Il·lustre Col·legi Notarial del País Basc.

Publicacions a l'IEC
Torna