Nom Joana Maria
Cognoms Seguí Pons
Data i lloc de naixement 09-12-1956, Ciutadella de Menorca
Data d'ingrés 16-02-2017 Número 356
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

Es doctorà en geografia el 1987 i és catedràtica de geografia humana de la Universitat de les Illes Balears des del 2001. Ha estat professora visitant del Departament de Geografia de la Universitat del Quebec, a Montreal. Les seves línies d’investigació prioritàries són la mobilitat, l’equitat i la sostenibilitat en els transports. Directora de l’Observatori Interdisciplinari de Mobilitat de les Illes Balears - UIB, 2021; investigadora principal del Grup de Recerca Turisme, Mobilitat i Territori; autora de dotze llibres, Geografía de los transportes (2004), i de més de quaranta capítols de llibre: La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020 (2021); Atlas Nacional de España. España en Mapas (2018); Advanced Concepts, Metodologies and Technologies for Transportation and Logistics (2017); Le monde dans tous ses états: une approche géographique (2016); Dicionário de Geografia aplicada (2016); Circulaçao, transportes e logistica. Diferentes perspectivas (2011); Áreas empresariales, suelo industrial y logística: análisis y procesos en el territorio (2011).

Autora de més de cent articles en revistes científiques: Geohealth, Sud-Ouest Européen, Journal of Geoinformation, Sustainability, Journal of Transport Geography, Eure, Estudios Geográficos, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Scripta Nova, Transporte y Territorio, Organisations et Territoires, NETCOM, Geofocus, Environment and Planning B: Planning and Design, Cahiers de Géographie de l’Université du Quebec, Courrent Issues of Tourism Research. Més de cent treballs en col·loquis nacionals i internacionals al llarg de la seva trajectòria acadèmica i de recerca, la major part d’ells, publicats.

Publicacions a l'IEC
Torna