Nom Jordi
Cognoms Llorca Piqué
Data i lloc de naixement 03-02-1966, Barcelona
Data d'ingrés 16-11-2017 Número 370
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Química
Nota biogràfica
Es doctorà en química per la Universitat de Barcelona (1995). És catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya, on des del 2016 dirigeix el Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona. Ha estat professor agregat del Programa Serra Húnter a la UPC (2005), investigador Ramón y Cajal a la UB (2001-2005) i investigador associat de l’Institut de Recherches sur la Catalyse del CNRS (França, 1998-2001) i de la Universitat de Nou Mèxic (Estats Units, 1991-1992). Ha publicat, entre d’altres, en les revistes Science i Nature Chemistry i és editor associat de Materials for Renewable and Sustainable Energy. Ha estat membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Química de l’IEC (2008-2016) i és representant d’aquesta Societat en la Secció de Química i Energia de l’EuCheMS des del 2013. Ha rebut el premi ICREA Academia de la Generalitat de Catalunya (2010-2014/2015-2019), la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària (2003-2007) i el Premi Humbert Torres de literatura científica (2003).
Publicacions a l'IEC
Torna