Nom Guillem
Cognoms Feixas i Viaplana
Data i lloc de naixement 19-09-1961, Santa Perpètua de Mogoda
Data d'ingrés 16-11-2017 Número 372
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Psicologia
Nota biogràfica

Es doctorà en psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) el 1988, amb la tesi Anàlisi de construccions personals en textos de significació psicològica, dirigida pel doctor Manuel Villegas.

És catedràtic del Departament Psicologia Clínica i Psicobiologia de la UB, on imparteix docència de grau i màsters. Ha centrat la seva investigació a avançar en la comprensió dels processos d’identitat i construcció interpersonal i llur funció en la salut ―tant mental com física― i en els processos de canvi humà. Amb aquesta finalitat, ha aprofundit en l’ús de la tècnica de graella (TG, Repertory Grid technique) per a avaluar les construccions personals amb les quals interpretem el jo i els altres, per a entendre com aquests significats s’estructuren en la nostra ment, i els seus conflictes interns, així com les intervencions que es poden fer per a resoldre’ls i fomentar l’eficàcia terapèutica. Recentment, ha creat l’eina digital EYME - Explore Your Meanings, mitjançant una empresa derivada de la UB (eyme-vr.com), que assisteix els professionals en l’entrevista de la TG, analitza les dades i genera una imatge 3D navegable del sistema de significats de la persona, el qual pot ser explorat de forma immersiva emprant la realitat virtual.

Ha publicat catorze llibres. Destaquen Aproximaciones a la psicoterapia (amb M. T. Miró), Constructivismo y psicoterapia (amb M. Villegas) i La teoría de los constructos personales. Aplicaciones a la práctica psicológica (amb L. Botella). Ha publicat trenta-set capítols de llibre; al voltant de cent articles en revistes d’impacte internacionals, i ha presentat cent setanta comunicacions en congressos i jornades, així com nombroses conferències convidades a diversos països.

Publicacions a l'IEC
Torna