Nom Gabriel
Cognoms Llompart i Moragues
Data i lloc de naixement 15-02-1927, Palma
Data i lloc de traspàs 05-10-2017, Palma
Data d'ingrés 13-02-1987 Número 121
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Religiositat popular
Nota biogràfica
Fou doctor en filosofia i lletres, en la secció d’història, per la Universitat de Barcelona, i llicenciat en teologia. Va pertànyer a l’orde dels Teatins des del 1947. Interessat per la religiositat popular, la iconografia i la història de l’art, per la cartografia i la vida quotidiana medieval, va publicar articles de recerca, en bona part reunits a Religiosidad popular (1982) i Entre la historia del arte y el folklore (1984). Va assessorar i comissariar diverses exposicions a Palma i Barcelona, amb catàlegs publicats. Fou membre de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma i de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, i membre corresponent de l’Associació Espanyola d’Etnologia i Folklore, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la Real Academia de la Historia de Madrid, de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Fernando i de la Verein für Volkskunde de Viena. Va rebre el Premi Ciutat de Palma (1977), el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (1997) i el Premi Jaume II del Consell de Mallorca (2006).
Publicacions a l'IEC
Torna