Nom Bernat
Cognoms Sureda i Garcia
Data i lloc de naixement 30-07-1953, Palma
Data d'ingrés 13-09-2018 Número 379
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Pedagogia
Nota biogràfica

Es doctorà en pedagogia per la Universitat de Barcelona. És catedràtic de teoria i història de l’educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La seva línia d’investigació és la història de l’educació. Ha estat investigador principal del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la UIB i director de la revista Educació i Història i membre del consell editor de la revista History of Education & Children’s Literature (HECL). Va ser vicerector, director del Departament de Pedagogia de la UIB i president del Consell Escolar de les Illes Balears.

Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre temes relacionats amb la seva especialitat, entre altres: L’educació a Mallorca al segle xix (1998) i L’educació a les Balears en el segle xx (2000). També, Tradició i renovació pedagògica, 1898-193. Història de l’educació. Catalunya, Illes Balears, País Valencià (2002), conjuntament amb Josep Gonzàlez-Agàpito, Salomó Marquès i Alejandro Mayordomo. Publica amb freqüència els seus treballs a revistes com History of Education & Children’s Literature (HECL), Paedagogica Historica, Historia y Memoria de la Educación, Revista de Educación, Revista Lusófona de Educação, Historia de la Educación, entre d’altres. Actualment és el director del Laboratori del Patrimoni Historicoeducatiu de la UIB. Forma part, des que es va fundar, de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana.

Publicacions a l'IEC
Torna