Nom Bernat
Cognoms Sureda i Garcia
Data i lloc de naixement 30-07-1953, Palma
Data d'ingrés 13-09-2018 Número 379
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Pedagogia
Nota biogràfica
Es doctorà en pedagogia per la Universitat de Barcelona. És catedràtic de teoria i història de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La seva línia d’investigació és la història de l’educació. És investigador principal del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la UIB, reconegut i finançat com a grup competitiu per la CAIB. És codirector de la revista Educació i Història i membre del consell editor de la revista History of Education & Children’s Literature (HECL). Ha estat vicerector de la UIB i president del Consell Escolar de les Illes Balears. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre temes relacionats amb la seva especialitat, entre d’altres, La investigación en historia de la educación y otros espacios de socialización y formación de los jóvenes en el siglo xx (2004); The photography and propaganda of the Maria Montessori method in Spain (1911-1931) (2012); Higienisme, educació i protecció de la infància en la figura del paborde Jaume (2004), amb Francesca Comas, i Pedagogical innovation and music education in Spain: Introducing the Dalcroze method in Catalonia (2014), amb Francesca Comas i Xavier Motilla. Ha publicat també diverses antologies d’articles de Pablo Montesino. Forma part, des que es va fundar, de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana i és director de la revista Educació i Història
Publicacions a l'IEC
Torna