Nom Josep
Cognoms Amengual i Batle
Data i lloc de naixement 13-12-1938, Biniali
Data d'ingrés 13-02-1987 Número 124
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Historiador
Nota biogràfica

Membre de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors des del 1954, fou ordenat prevere el 1964. Ha estat superior general d’aquesta Congregació. És doctor en història per la Universitat de València, llicenciat en història de l’Església i doctor en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Ha estat professor d’història de l’Església al Centre d’Estudis de Teologia de Mallorca i a la Facultat de Teologia de la Universitat de Deusto (Bilbao). Ha traduït la Correspondència amb sant Agustí, de Consenci, volums I i II (1987-1991); ha publicat, entre altres obres, La atracción del Padre y la fe en Cristo (1973), els dos volums d’Orígens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a l’època musulmana (1991-1992), L’Església com a poble de Déu (1993) i El bisbe ermità de Miramar Jaume Badia, exponent del lul·lisme mallorquí del segle xiv (2011). És autor d’articles a revistes com Pyrense, BSAL, Revista Catalana de Teologia, Lluc, Comunicació, Revista del CETEM, Analecta Sacra Tarraconensia, Revue des Études Augustiniennes i Arxiu de Textos Catalans.

Publicacions a l'IEC
Torna