Nom Teresa
Cognoms Abelló i Güell
Data i lloc de naixement 08-02-1955, Vinaixa
Data d'ingrés 19-09-2019 Número 392
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història contemporània
Nota biogràfica
Es doctorà en geografia i història per la Universitat de Barcelona l’any 1984. Del 1982 al 1984 va treballar com a investigadora a l’Institut Internacional d’Història Social, a Amsterdam. La seva recerca se centra en l’estudi dels moviments socials, en aspectes concrets —en especial el cultural— del moviment obrer i de l’anarquisme, així com en la història política general de Catalunya. Ha format part dels grups de recerca Grup de recerca i anàlisi del Món Actual i Grup d’estudis d’història de la cultura i els intel·lectuals. És autora de diverses obres, com El debat estatutari del  1932 (2007) i Papers de l’exili i la clandestinitat (2013), i ha col·laborat en un bon nombre de publicacions col·lectives, com, per exemple, Història de Barcelona (1995), Diccionari Biogràfic del moviment obrer als Països Catalans (2000), La transició a Catalunya (1975-1984) (2008), i Escolta Espanya! Catalunya i la crisi del 98, escrita juntament amb Josep Termes. Així mateix, ha publicat articles en revistes divulgatives i acadèmiques tant nacionals com internacionals, com ara Sàpiens, El temps, Revista d’etnologia de Catalunya, Estudios de Historia Social, Afers, Cercles, el Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics o la revista de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC Catalan Historical Revew. Ha participat en nombrosos congressos, alguns d’àmbit internacional, i ha col·laborat en l’organització de molt d’altres. Del 2011 al 2016 va ser vicerectora del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la UB. És coordinadora de la revista Segle XX. Revista catalana d’història i la responsable acadèmica del portal de la Universitat de Barcelona SIDBRINT, que tracta de la recuperació històrica de les Brigades Internacionals.  Des del 2016 forma part del jurat del Premi Ferran Soldevila d’història, que atorga la Fundació Congrés de Cultura Catalana.
Publicacions a l'IEC
Torna