Nom Anicet Ramon
Cognoms Blanch i Gisbert
Data i lloc de naixement 05-02-1960, Roquetes
Data d'ingrés 16-01-2020 Número 396
Secció Secció de Ciències Biològiques
Especialitat Microbiologia
Nota biogràfica

Es doctorà en biologia a la Universitat de Barcelona (UB), on actualment és catedràtic del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística.

La seva activitat docent està centrada en la microbiologia aplicada i la biotecnologia microbiana. Col·labora en diferents màsters i postgraus de diverses institucions i universitats nacionals i internacionals. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió a la Facultat de Biologia de la UB, com ara el de cap de departament i el de vicedegà.

Desenvolupa la seva recerca en els àmbits de la microbiologia ambiental i, particularment, en la microbiologia d’aigües relacionada amb la salut. Ha fet recerca en nombrosos projectes nacionals i internacionals sobre la detecció de patògens i indicadors, la transferència genètica horitzontal, la diversitat microbiana en ambients aquàtics i la percepció de quòrum en bacteris. És considerat un dels experts més rellevants a escala mundial en el seguiment de la contaminació fecal d’origen microbià. És investigador del CSIC en excedència.

És autor d’un centenar llarg d’articles, publicats en revistes científiques de referència, i de gairebé un centenar i mig de comunicacions, presentades en congressos nacionals i internacionals, així com de diverses patents relacionades amb el seu àmbit de recerca. Des del 1995, és avaluador i auditor científic en diferents àrees dels programes marc de la Unió Europea relacionats amb la microbiologia. Col·labora amb agències de normalització (AENOR; CEN/ISO) en la preparació de mètodes estandarditzats de microbiologia d’aigües.

Participa en activitats d’innovació i de gestió del coneixement. És membre de la Junta Directiva de l’Institut de Recerca de l’Aigua de la UB, patró de la Fundació Bosch i Gimpera (UB) per a la Transferència de Tecnologia de la Universitat de Barcelona, i cofundador i assessor científic de l’empresa derivada Bluephage, SL. Ha estat director de la Xarxa de Referència en Biotecnologia (Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya), director del Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera (UB) i delegat del rector de la UB per a la transferència del coneixement i de la tecnologia del Grup UB.

Publicacions a l'IEC
Torna