Nom Mercè
Cognoms Barceló Serramalera
Data i lloc de naixement 23-09-1962, Barcelona
Data d'ingrés 12-03-2020 Número 398
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Dret
Nota biogràfica

És llicenciada i doctora en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988), de la qual és catedràtica de dret constitucional des del 2006.

Va fer una estada de dos anys (1986-1988) al Max Planck - Institut de Heidelberg per preparar la tesi doctoral, El Tribunal Constitucional Federal alemany: criteris jurisprudencials en la resolució de conflictes entre el Bund i els Länder. Com a investigadora, ha centrat la seva recerca en diversos aspectes del dret, com ara els drets fonamentals, l’organització territorial de l’Estat, el sistema de fonts del dret i, en especial, el dret públic de Catalunya. Ha estat directora del Grup d’Estudis Federals i Autonòmics (2008-2016), reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat, càrrec des del qual ha dirigit nombrosos projectes. Ha estat professora convidada en diverses universitats i centres de recerca, com ara Europa - Institut de Saarbrücken, i La Sapienza, de Roma, i ha format part de diferents organismes de l’àmbit del dret. Així, ha estat lletrada del Tribunal Constitucional espanyol (1994-1998), membre de la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat de Catalunya (2005-2014) i de la Comissió de Control de les Iniciatives Legislatives Populars (des del 2006), entre d’altres.

És autora de publicacions especialment rellevants en el camp del dret constitucional, com ara Derechos y deberes constitucionales en el Estado autonómico (1991) i Escritos sobre derechos individuales y colectivos (2015), entre altres, i codirectora de dues obres de referència en els estudis de dret: Dret Públic de Catalunya (edicions de 2001, 2003 i 2011) i Manual de Derecho Constitucional (edicions de 2009, 2012 i 2016).

A banda de la seva trajectòria professional i acadèmica, participa en la coordinació del Col·lectiu Praga, és membre de la plataforma Trial Watch i col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació. També és membre del Consell de Garanties Estatuàries de la Generalitat de Catalunya.
Publicacions a l'IEC
Torna