Nom Valerià
Cognoms Paül i Carril
Data i lloc de naixement 21-05-1979, Barcelona
Data d'ingrés 12-03-2020 Número 231
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

Es llicencià a la Universitat de Barcelona (2002), amb el primer premi nacional de fi de carrera, atorgat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, i el premi extraordinari de llicenciatura.

L’any 2006 es doctorà en geografia, també a la Universitat de Barcelona, amb el premi extraordinari de doctorat i qualificació cum laude per la seva tesi. Va ser professor lector a la Universitat d’Austràlia Occidental el 2014. El 2009 entrà com a investigador postdoctoral a la Universitat de Santiago de Compostel·la, on és professor del Departament de Geografia des de finals del 2014. Les principals línies en què ha centrat la seva recerca són l’ordenació i la gestió de territoris, en especial dels espais oberts i sobretot dels espais naturals protegits en àmbits de muntanya i en àrees rurals de baixes densitats, com ara les regions frontereres entre Galícia i Portugal. Els darrers anys s’ha especialitzat en estudis aplicats a àrees frontereres, tant a Europa com a l’Amèrica Llatina.

Ha col·laborat amb l’Observatori del Paisatge de Catalunya i amb l’Institut d’Estudis Territorials. Ha treballat en diversos projectes de recerca finançats per institucions diverses, per exemple, per la Unió Europea (ESPON i H2020) i ha realitzat estades de docència i recerca en universitats d’Europa, Amèrica Llatina, Austràlia i Àfrica.

Publicacions a l'IEC
Torna