Nom Perla B.
Cognoms Zusman
Data i lloc de naixement 15-05-1964, Buenos Aires
Data d'ingrés 12-03-2020 Número 233
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

Llicenciada en geografia per la Universitat de Buenos Aires (1998), es doctorà en geografia humana a la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), en la qual obtingué una beca postdoctoral (2000-2003).

L’any 1996 va cursar a la Universitat de São Paulo el Màster d’Integració d’Amèrica Llatina i el 2010 va fer una estada postdoctoral, amb una beca Fulbrigt, a la Universitat de Dartmouth (EUA). Actualment és investigadora del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques d’Argentina i vicedirectora de l’Institut de Geografia de la Universitat de Buenos Aires. A més, des del 2014 imparteix classes a la mateixa universitat. Les principals àrees de recerca dels nombrosos projectes en què ha participat, sigui com a investigadora o com a directora, són la història de les tradicions geogràfiques a Argentina i Brasil; la formació territorial d’Argentina (del període colonial al de formació de l’Estat); les representacions culturals del territori i de les fronteres, i el paisatge i patrimoni a Argentina en temps de globalització. Considerada a escala internacional una experta de referència, ha estat convidada a impartir cursos de postgrau i conferències en universitats de diversos països europeus —Alemanya, Catalunya, Espanya i Suècia— i de Llatinoamèrica —Brasil, Colòmbia, Mèxic i Xile. És autora de diverses publicacions especialitzades: llibres, capítols de llibre i també articles publicats en revistes de referència, argentines i internacionals. Durant el període en què va viure a Catalunya (1997-2006), va estar vinculada a diverses universitats catalanes i també a la Societat Catalana de Geografia, per mitjà de la qual va participar en el projecte «Viatges i expedicions científiques catalanes a l’Àfrica durant els segles xix i xx. Una visió des de la geografia postcolonial».

Des que va tornar a Argentina, manté relació amb l’àmbit universitari i acadèmic de Catalunya, col·laborant en projectes conjunts, impartint conferències o participant en tribunals de tesis doctorals. Així mateix, promou intercanvis culturals entre Argentina i Catalunya.

Publicacions a l'IEC
Torna