Nom Jill Rosemary
Cognoms Webster
Data i lloc de naixement 29-09-1931, Londres
Data d'ingrés 16-12-1996 Número 146
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història
Nota biogràfica

Llicenciada en lletres hispàniques per la Universitat de Liverpool, s’especialitzà en català. També es va llicenciar en història per la Universitat de Londres i es doctorà en llengües i literatures hispàniques a la Universitat de Toronto, on és catedràtica emèrita de llengua i literatura castellana i portuguesa, i ha dirigit el Centre d’Estudis Medievals. En el camp de la recerca, s’ha especialitzat en l’anarquisme ibèric, en la figura i l’obra de Francesc Eiximenis i en els franciscans i els ordes mendicants a Catalunya i València. És membre de la North American Catalan Society. L’any 1999 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions a l'IEC
Torna