Nom Henry de
Cognoms Lumley-Woodyear
Data i lloc de naixement 14-08-1934, Marsella
Data d'ingrés 16-12-1996 Número 147
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Paleontologia humana
Nota biogràfica

És doctor en ciències per la Universitat de París. Entre els anys 1955 i 1980 va ocupar diversos càrrecs al Centre Nacional de la Recerca Científica (CNRS), entre els quals, director de recerca. El 1980 va esdevenir professor al Museu Nacional d’Història Natural de París i director del Laboratori de Prehistòria i l’Institut de Paleontologia Humana de París. Del 1994 al 1999 va ser director del Museu Nacional d’Història Natural de París, del qual actualment n’és professor emèrit. Ha rebut diverses distincions honorífiques i nombrosos premis, una part dels quals per la realització de films científics. Ha centrat la seva recerca en l’estudi de la geologia del Quaternari, de les restes fòssils humanes, de la prehistòria i del seu medi i ha organitzat nombroses excavacions al Rosselló i el Llenguadoc (Vallonet, Terra Amata, Bauma Bona, Lazaret i Hortus, la cova de l’Aragó a Talteüll). Ha promogut excavacions a Itàlia, Catalunya (l’Arbreda, Serinyà), l’Índia, Indonèsia, Etiòpia i el Brasil; ha creat museus de prehistòria, i ha organitzat nombrosos congressos internacionals i exposicions. Fou fundador de l’Associació Internacional de Paleontologia Humana, afiliada a la UNESCO. Entre moltes altres publicacions destaca per la direcció de La préhistoire française. Civilisations paléolithiques et mésolithiques de la France (1976).

Publicacions a l'IEC
Torna