Nom Michel
Cognoms Zimmermann
Data i lloc de naixement 27-11-1937, Villefranche-sur-Saône
Data d'ingrés 16-12-1996 Número 150
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història cultural
Nota biogràfica

Es doctorà en història per la Universitat de Tolosa (1992). Ha estat professor a la Sorbona i professor d’història medieval de la Universitat de Versalles. Linterès per la història de Catalunya, especialment pel període comtal, li ve dels mestres catalanòfils Philippe Wolf i Pierre Bonnassie, amb els quals continuà l’escola d’historiadors de Catalunya, anomenada Escola de Tolosa. Estudia els problemes d’història cultural, les representacions i l’expressió escrita. És autor d’uns vuitanta treballs de temàtica catalana, sis dels quals són publicats en l’obra En els orígens de Catalunya. Emancipació política i afirmació cultural (1989). Ha escrit dos capítols de Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any mil i diversos estudis sobre Gerbert; ha dirigit el volum Les sociétés méridionales autour de l’an mil. Répertoire des sources et documents commentés (1992), i ha coordinat la publicació de les actes del col·loqui Auctor et autoritas: invention et conformisme dans l’écriture médiévale (École des chartes, 2001). També ha publicat Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle) (2003).

Publicacions a l'IEC
Torna