Nom Mar
Cognoms Massanell i Messalles
Data i lloc de naixement 22-04-1970, Vilafranca del Penedès
Data d'ingrés 15-10-2021 Número 412
Secció Secció Filològica
Especialitat Lèxic, dialectologia i lingüística històrica
Nota biogràfica

És professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adscrita al Departament de Filologia Catalana.

El 1993 es va llicenciar a la Universitat de Barcelona (UB) i el 2009 es va doctorar a la UAB amb premi extraordinari de doctorat. Els seus àmbits de recerca i de docència són la lingüística diacrònica, la geolingüística i la llengua estàndard. És membre del Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània (2017-SGR-1696).

Ha col·laborat en els projectes Atlas Linguistique Roman i Atles Lingüístic del Domini Català. Ha publicat els llibres «No m’à romasa sinó la honestat». Rere la petja d’una innovació lingüística en el pas del català antic al modern (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, PAM, 2020); Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans (Publicacions de la Universitat de Barcelona, Publicacions de la Universitat d’Alacant, Publicacions de la Universitat de València, 2015), en coautoria amb Joan Veny; «Feve temps que no diva tants verbs!». Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle (PAM, 2012), que va rebre el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) el 2016, i Permeabilitat del català nord-occidental a l’estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l’Alt Urgell (IEC, 2011). Ha publicat articles en revistes com Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, Caplletra, Cauriensia, Estudis Romànics, Llengua & Literatura, Verba i Zeitschrift für Katalanistik, entre d’altres, i contribucions en actes de congressos i obres col·lectives, entre les quals destaquen el Manual of Catalan Linguistics (De Gruyter, 2020) i Syntactic Geolectal Variation (John Benjamins, 2021). És redactora en cap de la revista Els Marges.

Publicacions a l'IEC
Torna