Nom Anna Maria
Cognoms Compagna
Data i lloc de naixement 11-02-1952, Nàpols
Data d'ingrés 15-10-2021 Número 236
Secció Secció Filològica
Especialitat Filologia i Lingüística romàniques
Nota biogràfica

Ha estat catedràtica de filologia i lingüística romàniques a la Universitat de Nàpols Frederic II.

S’ha especialitzat en l’anàlisi dels fons documentals de les biblioteques i arxius italians, sobretot dels napolitans, i en el contacte lingüístic i cultural entre Itàlia i la península Ibèrica i, més concretament, amb els Països Catalans, sobretot a través de les traduccions. Ha traduït a l’italià La faula de Guillem de Torroella i la Història de Jacob Xalabín. I ha tingut cura, entre d’altres, de les edicions del volum x de les Fonti aragonesi, de la Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d’Aragona, de Lupo de Spechio, o de l’edició catalana de l’esmentada faula de Guillem de Torroella.

Ha organitzat nombrosos congressos sobre llengua i literatura catalanes, entre els més recents dels quals cal destacar: Momenti di cultura catalana in un millennio. Atti del VII Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Nàpols, 2000) Ausiàs March: leggere, editare, tradurre nel tempo (Nàpols, 2018). Així mateix, ha participat com a ponent en nombrosos col·loquis de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i de l’Associació Internacional de Filologia Romànica.

Forma part del consell científic de revistes com ara SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna o Medioevo Europeo. Rivista di Filologia e Altra Medievalistica, i també de la col·lecció «Dialogoi Testi», així com del comitè internacional de l’Instituto Superior de Investigación Cooperativa - Institut Virtual Internacional de Traduccions (ISIC-IVITRA) i de l’Institut Isabel de Villena d’Estudis Medievals i Renaixentistes (IVEMIR). Ha estat presidenta de l’Associazione Italiana di Studi Catalani i secretària de la Società Italiana di Filologia Romanza. És membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de l’Associazione di Ispanisti Italiani i de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval. 

Publicacions a l'IEC
Torna