Nom Georges
Cognoms Fabre
Data i lloc de naixement 1939, Tarba
Data d'ingrés 16-12-1996 Número 151
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Historia romana
Nota biogràfica

És professor emèrit d’història romana a la Universitat de Pau i de l’Ador (França). Fou president de la Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université (SoPHAU) (1996-1998). Ha dedicat una part de la seva recerca científica a la Hispània romana, concretament a Catalunya. Molts dels seus escrits tracten d’història social, demografia i prosopografia, dels esclaus i lliberts des de l’època republicana. És autor de molts articles sobre Catalunya i ha treballat en un projecte referent a les inscripcions romanes, reunides a Inscriptions romaines de Catalogne (1984). Col·laborà en l’edició monumental del Corpus Inscriptionum Latinarum.

Publicacions a l'IEC
Torna