Nom Francisco M.
Cognoms Gimeno Blay
Data i lloc de naixement 01-11-1957, Algimia d'Almonesir
Data d'ingrés 21-12-2022 Número 422
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Paleografia i diplomàtica
Nota biogràfica

Catedràtic de paleografia i diplomàtica de la Universitat de València (1993).

Ha pronunciat conferències i ha impartit lliçons en diverses universitats i institucions culturals espanyoles i europees. Els seus interessos d’investigació s’han encaminat a l’edició de textos d’època medieval (Ordinacions de la casa i cort de Pere el Cerimoniós, sermons llatins de sant Vicent Ferrer, diari del Compromís de Casp). Ha estudiat l’evolució de l’escriptura a l’època medieval, tant a la Corona d’Aragó com al conjunt de la península Ibèrica, destacant-hi el projecte: Manuscritos datados de la Península Ibérica (882-1500). Ha analitzat els llibres i les escriptures utilitzats en la transmissió de la literatura catalana abans de la impremta. Ha contribuït a definir l’espai de recerca identificat amb la història de la cultura escrita.

És codirector de la col·lecció «Història» de Publicacions de la Universitat de València. És membre dels consells assessor i científic de les revistes: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo; Litterae Caelestes. Rivista annuale internazionale di paleografia, codicologia, diplomatica e storia delle testimonianze scritte; Studium Medievale. Revista de cultura visual-cultura escrita; Syntagma. Revista del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, i Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia. Ha estat director dels departaments d’Història de l’Antiguitat i la Cultura Escrita, i d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, de la Universitat de València, i formà part del Patronat Lluís Guarner i del Consell Assessor d’Arxius de la Generalitat Valenciana. Des de l’any 2011 és el responsable acadèmic de la catalogació dels manuscrits medievals i renaixentistes de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Des de l’any 2015 és membre del Comitè Internacional de Paleografia Llatina.

Publicacions a l'IEC
Torna