Nom Lluís
Cognoms Payrató Giménez
Data i lloc de naixement 23-11-1960, Barcelona
Data d'ingrés 14-06-2023 Número 430
Secció Secció Filològica
Especialitat Estàndard oral i diversitat col·loquial
Nota biogràfica

És doctor en filologia catalana (1989) i, des del 2007, catedràtic de lingüística aplicada catalana i pragmàtica del català al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ha treballat en diversos camps de la pragmàtica, l’anàlisi del discurs, l’etnografia de la comunicació i la lingüística aplicada, especialment pel que fa a qüestions relacionades amb la llengua oral col·loquial i la comunicació no verbal i multimodal.

Ha estat investigador principal dels projectes de recerca VARCOM (2001-2004), PRAGMAESTIL (2005-2008), COHESTIL (2009-2011) i GRAMPINT (2015-2018). Ha col·laborat en la coordinació, des del seu inici el 1989, del grup de recerca GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs), i actualment coordina el grup consolidat de recerca GEV-UB (Grup d’Estudis de la Variació). Forma part del comitè científic del Centre de Lingüística de la Universitat de Porto; també del comitè assessor i de redacció de diverses revistes de la seva especialitat i, des del 2010, de l’Editorial Board de la col·lecció «Mouton Series on Pragmatics» (De Gruyter Mouton). Ha presidit la comissió específica de professorat lector i professorat col·laborador de l’àmbit d’humanitats (AQU Catalunya, 2010-2015).

És autor de nombrosos articles en revistes especialitzades i, entre els seus llibres en català, destaquen La interferència lingüística. Comentaris i exemples català-castellà (1985), Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana (1988), De professió, lingüista. Panorama de la lingüística aplicada (1997), Pragmàtica, discurs i llengua oral (2003) i El gest nostre de cada dia. La cultura al cos (2013).

Publicacions a l'IEC
Torna