Nom Natxo
Cognoms Sorolla Vidal
Data i lloc de naixement 25-11-1980, Pena-roja
Data d'ingrés 14-06-2023 Número 432
Secció Secció Filològica
Especialitat Sociolingüística
Nota biogràfica

És doctor en sociologia per la Universitat de Barcelona.

En l’actualitat és professor a la Universitat de Saragossa, i ha estat docent i investigador en diferents universitats (URV, UOC, UAB, Universitat de Perpinyà, UB). Ha desenvolupat recerca sociològica amb un programa de recerca centrat en els marcs teòrics i l’anàlisi empírica en sociologia, l’anàlisi de xarxes i el llenguatge.

Ha publicat diversos articles en revistes d’alt impacte, ha coordinat recerques sobre llengua i societat a la Franja i informes sobre la situació de la llengua, i és membre del comitè de redacció de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana.

Publicacions a l'IEC
Torna