Nom Josep
Cognoms Quer i Villanueva
Data i lloc de naixement 30-06-1965, Caracas
Data d'ingrés 15-10-2021 Número 413
Secció Secció Filològica
Especialitat Llengua de signes catalana
Nota biogràfica

Llicenciat en filologia clàssica, en l’especialitat de grec, per la Universitat de Barcelona (UB) i magisteri en teoria gramatical per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es doctorà en lingüística a la Universitat d’Utrecht (1998).

El 1998 fou investigador postdoctoral en aquesta universitat i, posteriorment (1998-2000), ho fou a la UAB. També fou professor adjunt al Departament de Lingüística Romànica de la Universitat d’Amsterdam (2000-2001). Ocupà la Càtedra Joan Coromines de la Universitat de Chicago (2010) i, entre el 2006 i el 2021, ha estat membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, on dirigeix els projectes de corpus i base de dades lèxica de la llengua de signes catalana (LSC). Des del 2009, és professor de recerca de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) adscrit al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i dirigeix el Laboratori de Llengua de Signes Catalana (LSC Lab). Fou catedràtic de lingüística romànica a la Universitat d’Amsterdam (2007-2008) i professor d’investigació ICREA al Departament de Lingüística de la UB (2002-2007), període en què inicià una nova línia de recerca en lingüística teòrica de les llengües de signes. En col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, creà el grup de recerca GRIN, que sota la seva direcció desenvolupà la Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana (2005), la primera descripció gramatical de la llengua. Com a lingüista formal s’ha especialitzat en lingüística de llengües de signes, de llengües romàniques i del grec.

Publicacions a l'IEC
Torna