Nom M. Isabel
Cognoms Guardiola Savall
Data i lloc de naixement 21-04-1973, Bolulla
Data d'ingrés 15-11-2023 Número 437
Secció Secció Filològica
Especialitat Lexicografia
Nota biogràfica

Llicenciada en filosofia i lletres (filologia, orientació filologia valenciana, amb premi extraordinari, 1996), i en filologia hispànica (2000) per la Universitat d’Alacant. Diploma universitari de postgrau en Terminologia i Necessitats Professionals de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra, 2006). Doctora en llengua i literatura catalanes per la Universitat d’Alacant (2004). 

És professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant (és docent al grau en filologia catalana, al grau en educació infantil i al grau en educació primària) i membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i de l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). Actualment és vicedegana i coordinadora del grau en filologia catalana a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant.

Ha centrat la seva línia d’investigació en lingüística diacrònica, sobretot en lexicografia, i també ha treballat en terminologia i onomàstica. Prova d’aquesta activitat és l’assistència a congressos nacionals i internacionals, la publicació de monografies, capítols de llibre i articles en revistes indexades, i la participació en diversos projectes d’investigació.

Publicacions a l'IEC
Torna