Nom Antoni
Cognoms Torre
Data i lloc de naixement 17-11-1948, L'Alguer
Data d'ingrés 26-02-2007 Número 181
Secció Secció de Ciències Biològiques
Especialitat Naturalista i zoòleg
Nota biogràfica
És doctor en ciències biològiques; professor de ciències matemàtiques, físiques, químiques i naturals a l’Escola Estatal, i professor de diverses assignatures sobre conservació i gestió de fauna impartides a la Universitat de Sàsser. Ha estudiat la fauna dels vertebrats terrestres, la biologia i ecologia dels ocells marins, dels rapinyaires nocturns i d’alguns mamífers sards. És consultor ambiental de l’Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterrània, i s’ocupa de l’anàlisi i planificació ambiental, sostenibilitat local, estudi i gestió de la fauna salvatge, comunicació i formació ambiental. Ha publicat més d’una cinquantena d’articles i diversos llibres sobre conservació de l’avifauna, especialment de la litoral i marina, i del territori. Ha contribuït a l’establiment d’àrees protegides en aquest litoral. Fou membre fundador de la xarxa científica internacional MEDMARAVIS, de la qual és president des del 1986. Ha estat membre i president de comitès de gestió i científics de diversos parcs nacionals. És responsable de la secció ambiental de l’Obra Cultural de l’Alguer. Ha participat en cursos i jornades científiques de la Institució Catalana d’Història Natural de l’IEC i de la Universitat Catalana d’Estiu. És delegat de lIEC a l’Alguer des del 2016. 
Publicacions a l'IEC
Torna