Nom Antoni
Cognoms Rubió i Lluch
Data i lloc de naixement 24-07-1856, Valladolid
Data i lloc de traspàs 08-06-1937, Barcelona
Data d'ingrés 18-06-1907 Número 2
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Historiador, professor i home de lletres
Càrrecs a l'IEC
Membre fundador de l'IEC (1907)
President de l'IEC (1907 - 1915) (rotativament el primer quadrimestre de 1911 fins al 1915)
Nota biogràfica
Doctor en filosofia i lletres. El 1885 ocupà la càtedra que la mort de Milà i Fontanals havia deixat vacant a la Universitat de Barcelona. Fou membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i vicepresident del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Presidí els Jocs Florals de Barcelona del 1907. Fou membre numerari de l'Acadèmia de Belles Arts. La recerca arxivística li proporcionà una valuosa documentació per a la història de la literatura i la cultura catalanes. Des de la seva càtedra dels Estudis Universitaris Catalans, fomentà en els seus deixebles l'interès per aquesta mena de recerca, i formà una escola que forní l'IEC de notables col·laboradors. Era fill de Joaquim Rubió i Ors.
Publicacions a l'IEC
Torna