Nom Miquel dels Sants
Cognoms Oliver i Tolrà
Data i lloc de naixement 04-05-1864, Campanet
Data i lloc de traspàs 09-01-1920, Barcelona
Data d'ingrés 18-06-1907 Número 5
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Ideòleg, periodista, historiador i poeta
Càrrecs a l'IEC
Membre fundador de l'IEC (1907)
Nota biogràfica
Llicenciat en dret a Barcelona. Feu els primers plantejaments polítics de la Renaixença a Mallorca. El 1899 publicà La cuestión regional, que recollia part de la seva campanya autonomista. Davant la falta d'identificació amb els grups dirigents mallorquins, se n'anà a viure a Barcelona el 1904. Fou director del Diario de Barcelona, des d'on donà a conèixer la seva visió del problema nacional català i popularitzà la figura d'Antoni Maura. Partidari de la Solidaritat Catalana, dimití del Diario, antisolidari, i entrà a La Vanguardia, que també arribà a dirigir. Després de la Setmana Tràgica patí tensions amb la Lliga Regionalista, que no donava suport a Maura, i presentà la dimissió a l'IEC. El 1917 fou elegit president de l'Ateneu Barcelonès.
Publicacions a l'IEC
Torna