Nom Pere
Cognoms Coromines i Montanya
Data i lloc de naixement 06-05-1870, Barcelona
Data i lloc de traspàs 30-11-1939, Buenos Aires (Argentina)
Data d'ingrés 18-06-1907 Número 7
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Escriptor, polític i economista
Càrrecs a l'IEC
Membre fundador de l'IEC (1907)
President de l'IEC (1931 - 1937) (rotativament)
Nota biogràfica
Llicenciat en dret a Barcelona. Formà part de l'Associació Escolar Catalanista i del partit republicà de Salmerón. Fou redactor de La República i del grup de L'Avenç. Arran de l'atemptat del carrer dels Canvis Nous, fou detingut i exiliat a França. Amnistiat, tornà a Espanya. Fou regidor i cap de la Secció de Finances de l'Ajuntament de Barcelona. Presidí la Unió Federal Nacionalista Republicana, dirigí El Poble Català i fou diputat a Corts i conseller secretari del Banc de Catalunya. També fou president de l'Ateneu Barcelonès, membre de la comissió redactora de l'estatut d'autonomia i conseller de Justícia i Dret de la Generalitat de Catalunya.
Publicacions a l'IEC
Torna