Nom Josep
Cognoms Pijoan i Soteras
Data i lloc de naixement 22-08-1881, Barcelona
Data i lloc de traspàs 16-06-1963, Lausana (Suïssa)
Data d'ingrés 18-06-1907 Número 8
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Historiador, assagista i tractadista d'art
Càrrecs a l'IEC
Membre fundador de l'IEC (1907)
Secretari de l'IEC (1907 - 1911)
Nota biogràfica
Llicenciat en lletres i arquitectura. Freqüentà el Centre Escolar Catalanista. La seva producció poètica entusiasmà Joan Maragall, amb qui establí amistat. Fou professor dels Estudis Universitaris Catalans. Escriví cròniques per a La Veu de Catalunya. Fou nomenat vocal de la Junta de Museus. Secretari del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906), inspirà moltes iniciatives culturals de Prat de la Riba. Fou secretari de l'IEC, des d'on impulsà l'adquisició del fons bibliogràfic de Marià Aguiló, nucli de la futura Biblioteca de Catalunya. Feu col·laboracions per a La Vanguardia des de Ginebra. Francesc Cambó li encarregà el llibre Les pintures romàniques a Catalunya. Publicà fragments autobiogràfics a Quaderns de l'exili.
Publicacions a l'IEC
Torna