Nom Antoni M.
Cognoms Alcover i Sureda
Data i lloc de naixement 02-02-1862, Manacor
Data i lloc de traspàs 08-01-1932, Palma
Data d'ingrés 14-02-1911 Número 14
Secció Secció Filològica
Especialitat Eclesiàstic, lingüista, folklorista i propagandista
Càrrecs a l'IEC
President de l'IEC (1911 - 1918) (rotativament, el tercer quadrimestre de cada any)
President de la Secció Filològica (1911)
Nota biogràfica

Seminarista a Palma, fou ordenat sacerdot el 1886. Amb la Lletra de convit, feu una invitació pública a col·laborar en un diccionari exhaustiu de la llengua, i el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1901-1936) serví de mitjà de comunicació entre tots els col·laboradors. La seva tasca com a propagandista culminà amb la celebració del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Arran del congrés feu sojorns d’estudi per a ampliar coneixements de lingüística, sobretot a Alemanya. Durant la Primera Guerra Mundial se significà com a germànofil. Discrepàncies amb col·legues de l’IEC feren que se n’allunyés. El 1926, gràcies a una subvenció del Ministeri d’Instrucció Pública, començà, ajudat per Francesc de Borja Moll, la publicació del Diccionari català-valencià-balear.

Publicacions a l'IEC
Torna