Nom August
Cognoms Pi i Sunyer
Data i lloc de naixement 12-08-1879, Barcelona
Data i lloc de traspàs 12-01-1965, Ciutat de Mèxic
Data d'ingrés 14-02-1911 Número 18
Secció Secció de Ciències
Especialitat Fisiòleg
Nota biogràfica
Doctor en medicina. Treballà al Laboratori Municipal de Barcelona, dirigit per Ramon Turró, on creà un centre d’investigació fisiològica. Catedràtic de Fisiologia a la Universitat de Barcelona, el 1920 fou nomenat director de l'Institut de Fisiologia, on creà una escola de gran prestigi internacional. Fundador de la Societat de Biologia, presidí el II Congrés Universitari Català. Promogué el Congrés de Metges de Llengua Catalana en diferents edicions, i en presidí el setè (1930). Fou membre del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Patronat de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fou fundador de la Unió Federal Nacionalista Republicana i diputat a Corts per Figueres. El 1939 s’exilià. Fundà l'Institut de Medicina Experimental de Caracas i el Centre Català de Caracas, del qual fou el primer president.
Publicacions a l'IEC
Torna