Nom Francesc
Cognoms Martorell i Trabal
Data i lloc de naixement 1887, Barcelona
Data i lloc de traspàs 01-11-1935, Barcelona
Data d'ingrés 07-01-1916 Número 22
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Historiador
Nota biogràfica
Format a la Universitat de Barcelona i als Estudis Universitaris Catalans, fou deixeble d'Antoni Rubió i Lluch. Col·laborà amb Jordi Rubió, Ramon d'Alòs-Moner, Lluís Nicolau d'Olwer i Ferran Valls i Taberner en l'elaboració dels Documents per la història de la cultura catalana mig-eval de Rubió i Lluch. Organitzà el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). Inicià l'ordenació de l'Arxiu del Mestre Racional, que Enric Prat de la Riba havia instal·lat al Palau de la Generalitat per iniciativa de l'IEC. Fou professor d'història de Catalunya als Estudis Universitaris Catalans i d'història de l'art durant la dictadura de Primo de Rivera. Membre del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya i del Consell de Cultura de la Generalitat, col·laborà en les principals revistes erudites del país.
Publicacions a l'IEC
Torna