Nom Lluís
Cognoms Nicolau d'Olwer
Data i lloc de naixement 20-01-1888, Barcelona
Data i lloc de traspàs 24-12-1961, Ciutat de Mèxic
Data d'ingrés 22-03-1917 Número 23
Secció Secció Filològica
Especialitat Historiador, hel·lenista, periodista i polític
Nota biogràfica
Llicenciat en dret i doctor en filosofia i lletres. Fou professor de llatí medieval a la Universitat de Barcelona i membre de la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista. Regidor de Barcelona, tinent d'alcalde i president de la Comissió de Cultura. Creador del Consell General d'Acció Catalana i director del diari La Publicitat. Fou diputat per Barcelona de l'Assemblea de la Mancomunitat, membre del Comitè Revolucionari Republicà, diputat a Corts i president d'Acció Catalana Republicana. Presidí l'Ateneu Barcelonès i la delegació espanyola a la Conferència Econòmica i Monetària Mundial de Londres. Fou diputat per Barcelona el 1936 i governador del Banc d'Espanya durant el govern de Manuel Azaña. Presidí la Junta d'Ajut als Republicans Espanyols i intervingué en la publicació de la Revista de Catalunya i d'El Poble Català. Fou delegat de l'IEC i elegit, el 1935 i per tres anys, president de la Unió Acadèmica Internacional. Com a hel·lenista i historiador estudià l'expansió de Catalunya per la Mediterrània. Com a llatinista, s'ocupà sobretot del lèxic i literatura medievals.
Publicacions a l'IEC
Torna