Nom Jaume
Cognoms Bofill i Mates
Data i lloc de naixement 1878, Olot
Data i lloc de traspàs 02-04-1933, Barcelona
Data d'ingrés 05-02-1918 Número 25
Secció Secció Filològica
Especialitat Polític, periodista i poeta
Nota biogràfica

Escriptor, poeta i polític de tendència catalanista, era conegut amb el pseudònim literari de Guerau de Liost. Fou un dels puntals de la poesia noucentista. Estudià dret i filosofia. Fou regidor per Barcelona de la Lliga Regionalista i diputat de la Mancomunitat de Catalunya el 1919. Creà Acció Catalana, i en fou dirigent fins que se’n separà per discrepàncies i tornà a la Lliga. Fou diputat a les Corts espanyoles. Treballà a La Veu de Catalunya i a La Publicitat, òrgan d’Acció Catalana. La major part dels articles que hi publicà tractaven de temes polítics. També publicà Una política catalanista, amb pròleg de Francesc Cambó, sobre la campanya per a l’obtenció de l’Estatut d’autonomia. Com a poeta, destaca La muntanya d’ametistes, prologat primer per Eugeni d’Ors i, més tard, per Josep Carner, en una versió reelaborada el 1933.

Publicacions a l'IEC
Torna