Nom Joaquim
Cognoms Ruyra i Oms
Data i lloc de naixement 1858, Girona
Data i lloc de traspàs 15-05-1939, Barcelona
Data d'ingrés 12-12-1918 Número 26
Secció Secció Filològica
Especialitat Escriptor
Nota biogràfica

Llicenciat en dret. Es formà en la lectura dels clàssics per la influència de Ramon Turró. Fou premiat als Jocs Florals de Girona i de Barcelona. Col·laborà a La Renaixença i a La Il·lustració Catalana. Conegué Jacint Verdaguer i fou amic de Josep Carner. Feu famosa la seva tertúlia de Blanes, localitat on passà la seva infantesa. Es revelà amb Marines i boscatges, ampliada i refosa amb el títol Pinya de rosa, que inclou Jacobé. Girona i Blanes són els escenaris de les seves narracions. Com a poeta, fou hereu del popularisme verdaguerià. Col·laborà amb Pompeu Fabra en l’arreplega de mots i en la discussió de problemes filològics, que publicà a la premsa sota el títol Qüestions de llenguatge. Alhora, fou un teòric literari, autor de L’educació de la inventiva. Les generacions noucentistes el consideraren un mestre per la seva contribució a la fixació de la llengua literària.

(Ingressà com a membre corresponent de la Secció Filològica el 12.5.1918 fins al 12.12.1918.)

Publicacions a l'IEC
Torna