Nom Ferran
Cognoms Valls i Taberner
Data i lloc de naixement 1888, Barcelona
Data i lloc de traspàs 01-10-1942, Barcelona
Data d'ingrés 12-12-1918 Número 28
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Jurista i historiador
Nota biogràfica
Doctor en dret i en filosofia i lletres. Afiliat a la Lliga Regionalista, fou diputat provincial de Barcelona. Feu cursos d'història als Estudis Universitaris Catalans i impulsà la formació de la biblioteca del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Exiliat a Morella durant la dictadura de Primo de Rivera, en arribar la República fou diputat per la Lliga al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles, i dirigí l'Arxiu de la Corona d'Aragó i la Biblioteca Universitària de Barcelona. Formà part de la missió cultural de propaganda que Franco envià a l'Amèrica del Sud (1937). El 1939 tornà a Barcelona, on fou catedràtic d'Història Universal de la Universitat, president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de l'Ateneu Barcelonès i de l'Escola de Bibliotecàries. Atacà el catalanisme mitjançant articles a La Vanguardia, i reuní els seus escrits a favor del nou règim polític a la Reafirmación espiritual de España.
Publicacions a l'IEC
Torna