Nom Antoni
Cognoms Griera i Gaja
Data i lloc de naixement 1887, Sant Bartomeu del Grau
Data i lloc de traspàs 1973, Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Data d'ingrés 20-01-1921 Número 31
Secció Secció Filològica
Especialitat Filòleg
Nota biogràfica
Eclesiàstic. Des del 1913 s'integrà a les Oficines Lexicogràfiques de l'IEC, on fou un impulsor del Butlletí de Dialectologia Catalana. A la Secció Filològica de l'Institut emprengué la publicació de l'Atlas lingüístic de Catalunya i l'aplega de materials dialectals, que després aprofità per al seu Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya. Autor de la Gramàtica històrica del català antic. Després de la Guerra Civil, fou professor de la Universitat i del Seminari de Barcelona. Fundà l'Institut de Cultura Romànica a Sant Cugat del Vallès, a través del qual continuà les publicacions de l'Atlas i del Tresor, i feu un Boletín de Dialectología Española, de tema bàsicament català. La seva obra ha estat molt discutida, ja que hi fa afirmacions polèmiques. El 1932 trencà les relacions amb l'IEC.
Publicacions a l'IEC
Torna