Nom Jaume
Cognoms Serra i Húnter
Data i lloc de naixement 07-01-1878, Manresa
Data i lloc de traspàs 17-12-1943, Cuernavaca (Mèxic)
Data d'ingrés 23-03-1927 Número 33
Secció Secció de Ciències
Especialitat Filòsof
Nota biogràfica
Llicenciat en dret i filosofia i lletres. Fou catedràtic de Lògica a Santiago de Compostel·la i d'Història de la Filosofia a la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona, de la qual fou degà. Posteriorment en fou també rector i membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Formà part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Fou president del Consell de Cultura de la Generalitat i diputat al Parlament de Catalunya el 1932. Acabada la Guerra Civil, s'exilià. Deixeble i continuador de J. Llorens i Barba, formà, juntament amb J. Carreras i Artau i F. Mirabent, el nucli fonamental de l'Escola de Barcelona. Publicà diversos treballs, alguns d'interpretació de figures d'interès històric (Llorens i Barba, Balmes, Turró, Spinoza) i d'altres de més generals, com El pensament i la vida. Estímuls per a filosofar.
Publicacions a l'IEC
Torna