Nom Joaquim
Cognoms Folch i Torres
Data i lloc de naixement 1886, Barcelona
Data i lloc de traspàs 07-11-1963, Badalona (Barcelonès)
Data d'ingrés 01-05-1942 Número 37
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Museòleg, historiador i crític d'art
Nota biogràfica
Escriptor, pintor i museòleg, fou deixeble de Josep Puig i Cadafalch als Estudis Universitaris Catalans. Dirigí la pàgina artística de La Veu de Catalunya. Feu servir el pseudònim Flama. Fou bibliotecari de la Junta de Museus, conservador i director del Departament d'Art Medieval dels museus barcelonins. Col·laborà en el rescat de pintures murals romàniques catalanes. Assessor artístic de Francesc Cambó i D. Mateu, inaugurà el Museu d'Art de Catalunya, i durant la Guerra Civil tingué una intervenció important en el salvament del patrimoni artístic. Fou membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i professor a l'Escola Superior dels Bells Oficis als Estudis Universitaris Catalans. Dirigí Vell i Nou i la Gaseta de les Arts, impulsà el Butlletí dels Museus i col·laborà a la Revista de Catalunya, La Vanguardia i Destino. Director de l'obra L'art català, escriví un Resum de la història general de l'art.
Publicacions a l'IEC
Torna