Nom Jordi
Cognoms Rubió i Balaguer
Data i lloc de naixement 30-01-1887, Barcelona
Data i lloc de traspàs 25-06-1982, Barcelona
Data d'ingrés 01-05-1942 Número 38
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Bibliotecari i polític
Càrrecs a l'IEC
President de l'IEC (1958 - 1970) (1958-1968, rotativament, i de 1968 a 1970 de forma continuada)
Nota biogràfica
Doctor en filosofia i lletres. Fou director de la Biblioteca de Catalunya i de l'Escola de Bibliotecàries, catedràtic de Bibliologia a la Universitat de Barcelona i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fou professor de literatura catalana dels Estudis Universitaris Catalans i membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Rebé el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1969) i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (1980). Organitzà la Xarxa de Biblioteques Populars, iniciada per la Mancomunitat de Catalunya. La seva obra completà la investigació literària amb treball d'arxiu. Destaquen obres com De l'edat mitjana al Renaixement: figures literàries de Catalunya i València. Publicà monografies sobre cròniques catalanes i dirigí el Butlletí de la Biblioteca de Catalunya.
Publicacions a l'IEC
Torna