Nom Josep M. de
Cognoms Sagarra de Castellarnau
Data i lloc de naixement 05-05-1894, Barcelona
Data i lloc de traspàs 27-09-1961, Barcelona
Data d'ingrés 01-05-1942 Número 43
Secció Secció Filològica
Especialitat Escriptor
Càrrecs a l'IEC
President de l'IEC (1959 - 1961) (rotativament)
Nota biogràfica
Cursà la carrera de lleis. Fou especialment popular com a poeta i dramaturg. Conreà la poesia intimista, la cançó, la sàtira política i el poema narratiu. En el camp del teatre, treballà diversos gèneres, des de tragèdies i comèdies fins a sainets de costums (La Rambla de les floristes). Creà un model de poema dramàtic (L'Hostal de la Glòria) que tenia elements del drama o la comèdia de costums i de la cançó popular catalana. També es dedicà al drama burgès d'intenció religiosa (La ferida lluminosa). Autor de novel·les cèlebres, com ara Vida privada, excel·lí en la prosa memorialística i periodística. Col·laborà a La Publicitat i després a Destino i La Vanguardia (en castellà). Membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, obtingué molts premis (Creixells, Folguera) i fou Mestre en Gai Saber.
Publicacions a l'IEC
Torna