Nom Pere
Cognoms Bohigas i Balaguer
Data i lloc de naixement 20-02-1901, Vilafranca del Penedès
Data i lloc de traspàs 27-02-2003, Barcelona
Data d'ingrés 13-06-1942 Número 46
Secció Secció Filològica
Especialitat Filologia i literatura medieval
Càrrecs a l'IEC
President de l'IEC (1961 - 1968) (rotativament)
President de la Secció Filològica (1962 - 1989)
Nota biogràfica

Es doctorà en lletres per la Universitat de Barcelona, on fou professor de paleografia. També fou professor del Cos d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs; conservador de la Secció de Manuscrits i Reserva de la Biblioteca de Catalunya, i professor a l’Escola de Bibliotecàries. Col·laborà en la recollida de materials per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Publicà les obres Aportació a l’estudi de la literatura catalana (1982), una selecció d’articles seus, i Sobre manuscrits i biblioteques (1985), repertori de manuscrits conservats tant als Països Catalans com a l’estranger. Fou autor de La ilustración y la decoración del libro en Cataluña (1960-1967). Publicà també molts estudis i textos de literatura catalana, sobretot medieval, i castellana. Va ser membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i del Comitè Internacional de Paleografia, i dirigí la Biblioteca Catalana d’Obres Antigues. Entre altres distincions, rebé la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (1983) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1990).

Publicacions a l'IEC
Torna