Nom Joaquim
Cognoms Carreras i Artau
Data i lloc de naixement 14-08-1894, Girona
Data i lloc de traspàs 12-08-1968, Tiana (Maresme)
Data d'ingrés 12-02-1944 Número 47
Secció Secció de Ciències
Especialitat Filòsof i historiador de la filosofia
Càrrecs a l'IEC
President de l'IEC (1964 - 1968) (rotativament)
Nota biogràfica

Es doctorà en filosofia amb una tesi doctoral sobre Duns Scot i fou catedràtic a la Universitat de Barcelona. Es dedicà a la investigació historicofilosòfica. Són importants els seus treballs sobre Ramon Llull i Arnau de Vilanova. D’aquest darrer, en publicà diverses obres amb comentaris i inicià l’edició crítica de les seves obres espirituals. Una part dels treballs de recerca que realitzà estan incorporats a Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos xiii al xv. En aquesta obra, feta en col·laboració amb el seu germà Tomàs, feu l’exposició de les diferents escoles medievals, dels centres de cultura i dels corrents humanístics i renaixentistes. Publicà també La filosofía universitaria en Cataluña durante el segundo tercio del siglo xix. Fou membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Publicacions a l'IEC
Torna