Nom Leandre
Cognoms Cervera i Astor
Data i lloc de naixement 1891, Barcelona
Data i lloc de traspàs 22-07-1964, Barcelona
Data d'ingrés 23-02-1946 Número 48
Secció Secció de Ciències
Especialitat Metge i veterinari
Nota biogràfica
Llicenciat en veterinària i medicina. Treballà al Laboratori Municipal de Barcelona amb Ramon Turró, a l'Escola de Fisiologia d'August Pi i Sunyer i a l'Institut de Fisiologia. Fou professor a l'Escola Superior d'Agricultura i director del Laboratori de Patologia dels Serveis Tècnics d'Agricultura de Catalunya i president de la Societat de Biologia de Barcelona. Estudià les malalties metabòliques i endocrines, i escriví Fisiología y patología de las glándulas endocrinas, que inicià les «Monografies Mèdiques» d'Aiguader. Fundà La Medicina Catalana. Escriví la biografia La nostra gent. Dr. Turró i Letamendisme i unitat psicosomàtica, i feu nombrosos treballs científics. Fou vicepresident d'Acció Republicana de Catalunya i un dels fundadors d'Acció Catalana Republicana. S'exilià el 1939.
Publicacions a l'IEC
Torna