Nom Jaume
Cognoms Vicens i Vives
Data i lloc de naixement 1910, Girona
Data i lloc de traspàs 28-06-1960, Lió (França)
Data d'ingrés 09-05-1958 Número 55
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Historiador
Nota biogràfica
Doctor en filosofia i lletres. Fou catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Fortament influenciat per l'escola dels Annales, proclamà la importància dels fets econòmics i l'eficàcia del mètode estadístic. L'exigència d'actualització fou refusada a Espanya, però Vives dugué a terme aquesta tasca renovadora en la seva obra Aproximación a la història de España i en realitzacions col·lectives, com els «Estudios de Historia Moderna» o les «Biografies Catalanes». Es preocupà pels estudis d'història contemporània de Catalunya, convençut que contribuirien a plantejar de manera més realista una política de recobrament del país. Testimoni d'aquesta preocupació és l'obra Els catalans en el segle XIX. Escriví articles a Destino. Morí deixant darrere seu un estímul que transformà la historiografia catalana.
Publicacions a l'IEC
Torna