Nom Manuel
Cognoms Sanchis i Guarner
Data i lloc de naixement 09-09-1911, València
Data i lloc de traspàs 16-12-1981, València
Data d'ingrés 17-03-1961 Número 61
Secció Secció Filològica
Especialitat Filòleg, historiador i folklorista
Nota biogràfica
Llicenciat en dret i doctor en filosofia i lletres. Fou un col·laborador destacat en la redacció del Diccionari català-valencià-balear. Catedràtic de Lingüística Valenciana a la Universitat de València, formà part de l'equip d'enquestadors de l'Atlas lingüístico de la península Ibérica, i recorregué els Països Catalans per fer les enquestes per a la part catalana de l'obra. Publicà nombrosos llibres, com ara La llengua dels valencians, i col·laborà en obres com la Història de Catalunya i revistes com Bolletí del Diccionari. Fou membre del Centre de Cultura Valenciana i de la Institució Alfons el Magnànim de València, i magister de l'Escola Lul·lística de Mallorca. Rebé el premi Jaume I de l'IEC (1950 i 1952), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1974) i el Premi Unitat de la Llengua pel primer volum de la seva Aproximació a la història de la llengua catalana (1981).
Publicacions a l'IEC
Torna