Nom Lluís
Cognoms Solé i Sabarís
Data i lloc de naixement 18-05-1908, Gavà
Data i lloc de traspàs 14-07-1985, Capellades (Anoia)
Data d'ingrés 30-01-1964 Número 63
Secció Secció de Ciències
Especialitat Geologia i geografia
Nota biogràfica
Doctor en ciències naturals. Es decantà cap a la geologia gràcies al mestratge del geògraf Pau Vila, amb qui col·laborà científicament prop de mig segle. Fou catedràtic de Geografia a l'Institut Escola de la Generalitat i de Geografia Física a la Universitat de Barcelona, on fou director del Departament de Geomorfologia i Geotectònica. Fou el gran sistematitzador de la geomorfologia peninsular, de la geografia dels Pirineus, de les oscil·lacions del nivell de la Mediterrània occidental i de la geografia de Catalunya (dirigí la Geografia de Catalunya). Publicà notables treballs sobre els emplaçaments urbans de la comarca de Barcelona i el concepte de regió. Presidí l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1982) i la Creu d'Alfons el Savi (1983).
Publicacions a l'IEC
Torna