Nom Eduard
Cognoms Valentí i Fiol
Data i lloc de naixement 19-01-1910, Pals
Data i lloc de traspàs 28-02-1971, Barcelona
Data d'ingrés 23-02-1968 Número 66
Secció Secció Filològica
Especialitat Humanitats
Nota biogràfica
Llicenciat en filologia clàssica. Fou professor ajudant a l'Institut Escola de la Generalitat, catedràtic a l'Institut Escola Ausiàs March i a l'Institut Balmes, i professor encarregat de curs a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre electe de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, exercí una gran influència en amplis sectors intel·lectuals. Edità i traduí per a la Fundació Bernat Metge els Deures i les Tusculanes de Ciceró. Feu estudis sobre Lucreci. Traduí textos grecs i llatins de les Fontes Hispaniae antiquae. Recollí els seus estudis sobre la cultura catalana moderna a Els clàssics i la literatura catalana moderna. Destaca el seu treball sobre La gènesi del Cant Espiritual de Maragall i la seva tesi doctoral, El primer modernismo catalán y sus fundamentos ideológicos.
Publicacions a l'IEC
Torna